Το ευρύ φάσμα των προιόντων της Cintecs καλύπτει πλήρως όλες τις ανάγκες που σχετίζονται με τον καθαρισμό και την συντήρηση σε όλους τους χώρους που αφορούν:

ΚΟΥΖΙΝΑ

Η Cintecs προσφέρει εξειδικευμένα προϊόντα, για την κάλυψη όλων των αναγκών υγιεινής, καθαρισμού και απολύμανσης της κουζίνας ενώ ταυτόχρονα είναι φιλικά προς το περιβάλλον και το χρήστη.

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Η Cintecs προσφέρει εξειδικευμένα προϊόντα, για την κάλυψη όλων των αναγκών υγιεινής, καθαρισμού και απολύμανσης κοινοχρηστων χώρων ενώ ταυτόχρονα είναι φιλικά προς το περιβάλλον και το χρήστη.