ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η Cintecs παρέχει στους συνεργάτες της πλήρη τεχνική υποστήριξη τόσο στην επιλογή, όσο και στην εφαρμογή των κατάλληλων προιόντων για την κάλυψη των αναγκών τους, καθώς απαρτίζεται από εξειδικευμένα στελέχη με πολυετή εμπειρία στο ανώτατο επίπεδο του κλάδου με σκοπό την διασφάληση της υγιεινής και την περιβαλλοντική προστασία.

Πιο συγκεκριμένα παρέχει εξειδικευμένες τεχνικές συμβουλές για την επιλογή των κατάλληλων προιόντων που καλύπτουν ολοκληρωτικά τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε ότι αφορά την παραγωγή και την συντήρηση αλλά και την διασφάληση όλων των αναγκαίων παραμέτρων των ελεγκτικών φορέων.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η Cintecs μεριμνά για την διασφάληση της οικονομίας και την ασφαλή χρήση των προιόντων, γι’ αυτό διαθέτει στους συνεργάτες της εξοπλισμούς και εξαρτήματα, συστήματα υδατοδιάλυσης και δοσομετρικές συσκευές.